Centrul de Documentare Europeană “Karl Kurt Klein”

Un punct de informare din Iaşi este “Centrul de Documentare Europeană”, fiind amplasat în sediul central BCU, la etajul al doilea, în sala de lectură Nicolae Iorga.

Acordul pentru înfiinţarea Centrului de Documentare Europeană “Karl Kurt Klein” din Iaşi a fost semnat în luna iulie 2009 de către Reprezentanţa Comisiei Europene în România şi Biblioteca Centrală Universitară “Mihai Eminescu” Iaşi.

CDE “Karl Kurt Klein” oferă servicii complexe de informare şi documentare, punând la dispoziţia beneficiarilor săi o colecţie de documente pe teme europene, elaborate atât de instituţiile comunitare cât şi de alţi furnizori de publicaţii, pe suport tradiţional sau magnetic, precum şi online;promovează şi dezvoltă educaţia şi cecetarea în domeniul integrării europene prin organizarea, găzduirea şi încurajarea beneficiarilor săi de a a lua parte la astfel de dezbateri pe teme europene;furnizează informaţii generale privind politicile UE, promovează şi furnizează date despre instituţiile UE, despre domeniile de activitate ale Uniunii, îndrumă pentru găsirea oricărui tip de informaţii pe această tematică;transmite Comisiei Europene sugestiile opiniei publice referitoare la UE şi problemele semnalate în demersul integrării active în Uniune.