Comisia Europeană

Introducere

În anul 1957 pentru a fi asigurată egalitatea dintre cele șase țări membre ale Comunității Economice Europene, Comisia Europeană a rămas independentă, aceasta fiind principala instituție de management. S-a decis că cea mai corectă modalitate prin care se poate păstra autonomia instituției este ca aceasta să fie compusă din câte un cetățean al fiecărei țări membre. Acesta a fost un concept total nou care asigura administrarea echitabilă și de succes a Comisiei.
În prezent Comisia Europeană este formată din 28 de membri, fiecare țară membră a Uniunii Europene având câte un reprezentat.

Rol

Comisia Europeană nu este atotputernică, așa cum multă lume tinde să creadă, însă ea are un rol extrem de important în cadrul Uniunii Europene, fiind singurul organism care are puterea de a iniția procesul legislativ. Poate iniția acest proces prin emiterea de propuneri care pot, eventual, deveni legi ale Uniunii Europene.
Alte roluri la fel de importante pe care acestă instituție le are este cea de gestionare a bugetului, alocarea fondurilor, aplicarea dreptului european și de reprezentare a Uniunii Europene la nivel internațional.