Consiliul European

Introducere
În anul 1974 a fost înființat un forum de discuții între liderii europeni cunoscut în ziua de astăzi sub numele de Consiliul European . Această adunare și-a asumat de-a lungul anilor rolul de a stabili priorități și obiective pentru întreagă Uniune Europeană. În 1992 a obținut statut oficial, însă abia în anul 2009 a devenit una dintre cele 7 instituții ale Uniunii Europene.

Rol
Consiliul European îndeplinește următoarele două roluri foarte importante pentru colaborarea între statele membre ale Uniunii Europene: stabilește prioritățile și direcțiile politice generale ale Uniunii și abordează probleme complexe sau sensibile care nu pot fi rezolvate prin cooperare interguvernamentală la un alt nivel. Deşi poate influenţa stabilirea agendei politice a Uniunii, nu are puterea de a adopta acte legislative.