Drepturile cetățeanului european

“Știi cine sunt eu? Sunt cetățean european și am drepturi.”

 

Cetăţenia europeană este relaţia oficială între un individ şi UE, relaţie ce defineşte apartenenţa acestuia la Uniune. Introducerea unor drepturi comune pentru cetăţenii europeni consolidează ideea de solidaritate europeană. Persoana se află în centrul acţiunii UE și contribuie la păstrarea şi dezvoltarea valorilor comune, respectând diversitatea culturilor şi tradiţiile popoarelor.

Drepturile fundamentale se referă la demnitatea umană, dreptul la viaţă, dreptul la „integritate a persoanei”, dreptul la libertatea de exprimare şi de conştiinţă. Statutul de cetățean european implică:

Evidenţiindu-le printr-o cartă, este întărită protecţia drepturilor fundamentale în spiritul evoluţiei societăţii, al progresului social şi a dezvoltărilor ştiinţifice şi tehnologice.

La 7 iunie 2009, cetăţenii români au votat 33 deputaţi europeni ce ne vor reprezenta țara în Parlamentul European până la încheierea mandatului, în anul 2014.

 

Bibliografie: http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_9/index_ro.htm

http://www.referate-live.ro/drept/drepturile-cetatenilor-in-ue.html