LIIS – școală europeană în 2011

Anul acesta Liceul de Informatică “Grigore Moisil” a primit pentru a doua oară, după titlul primit în 2006, premiul de „Şcoală Europeană”. Titlul este valabil 3 ani, iar dorința de a-l menţine, determină un interes crescut pentru dezvoltarea şi implicarea în noi proiecte şi consolidează parteneriatele între şcoală şi comunitatea educaţională europeană. Competiţia Naţională „Şcoala Europeană” a fost lansată de MECTS şi se adresează instituţiilor de învăţământ implicate în domeniul educaţiei şi formării profesionale. Certificarea şcolilor cu acest titlu le conferă recunoaştere şi prestigiu în cadrul comunităţilor educaţionale.

În acest an, la competiție au participat 150 de instituţii de învăţământ din toată ţara (colegii tehnice, licee teoretice, şcoli generale, şcoli postliceale). Majoritare au fost şcolile cu profil tehnic sau vocaţional (70%) datorită faptului că multe proiecte europene sunt destinate acestora. Liceul nostru a fost primul clasat dintre liceele teoretice, iar în clasamentul general a ocupat locul 7 cu 184 puncte din 200.

Doamna profesor Mirela Țibu, care a coordonat participarea școlii la această competiție, a declarat că „acordarea titlului de „Şcoală Europeană”  Liceului de Informatică „Grigore Moisil” confirmă la nivel naţional faptul că educaţia în şcoala noastră are dimensiune europeană“. La rândul ei, doamna director Carmen Losonczy ne-a declarat:„Aceasta este o competiţie extrem de corectă, iar faptul că suntem primul liceu teoretic din Iaşi înseamnă foarte mult. Deşi liceul nostru a fost dezavantajat, deoarece nu a putut aplica pentru multe proiecte, noi am reușit cu un număr mic să avem un standard ridicat şi de aceea mulţumirea este cu atât mai mare. Trebuie menţionat ca Iaşul a fost premiat de minister, fiind judeţul cu cele mai multe școli europene (10 din 60), ocupând primul loc în ţară.”

Toţi participanţii la aceste proiecte au de câştigat. Elevii îşi dezvoltă competenţele profesionale în specialitate (descrise în certificatele EUROPASS primite), îşi îmbunătăţesc competenţele lingvistice, câştigă experienţă de lucru în vederea alegerii optime a carierei profesionale viitoare. Prin activităţile şi prin materialele de diseminare bine orientate şi organizate, toţi elevii liceului beneficiază de experienţa celor participanţi. De exemplu, în proiectul Leonardo „EURO-identitate”, elevii au creat „ITraining Desk”, un mediu alternativ de învăţare Peer-to-Peer în care ei au susţinut stagii de formare profesională pentru colegii de la diferite clase. Profesorii au beneficiat de stagii de formare continuă în domeniul consilierii şi orientării în carieră, şi-au adaptat metodele didactice la standardele educaţionale europene şi, de asemenea, şi-au îmbunătăţit competenţele lingvistice. În toate proiectele europene derulate până în acest moment, a fost pormovată pozitiv imaginea ţării şi a liceului, ceea ce a atras parteneri de bună calitate şi a susţinut integrarea liceului în comunitatea educaţională europeană.

Doamna profesor Mirela Ţibu ne-a declarat că toate eforturile depuse în acest proiect au meritat, deoarece succesul proiectelor europene realizate şi implementate în LIIS a fost recunoscut astfel pe plan naţional. De asemenea, ne-a mărturisit că a contribuit, alături de colegele dumneaei, doamna profesor Adina Romanescu şi doamna profesor Gabriela Butnaru, la realizarea portofoliului pentru Competiţia Naţională. Împreună, au prezentat şi au argumentat impactul şi importanţa rezultatelor proiectelor europene pe care le-au coordonat şi derulat cu elevii şi profesorii liceului în ultimii 3 ani (2008-2010) dintre care amintim:

La finalul discuției pe care am avut-o cu doamna director pe marginea evenimentului, acesta a ţinut să menţioneze că-şi doreşte mai multă implicare din  partea elevilor atât în proiectele propriu-zise, cât şi în realizarea materialelor de după terminare.

Nouă nu ne rămâne decât să le mulţumim celor datorită cărora am obţinut premiul, să ne mândrim cu liceul nostru şi să ne implicăm în continuare în cât mai multe proiecte pentru ca în 2014 trofeul să rămână în mâinile noastre.