Prezentarea Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil”

Încă din anii 60 ai secolului al XX-lea s-a prefigrat rolul tot mai important pe care informatica  îl va juca în dezvoltarea societății românești. În acest cadru, o atenție sporită a fost acordată  activității de pregătire, formare și perfecționare a tuturor categoriilor de personal implicat. O importantă majoră a revenit învățământului de toate nivelurile chemat să asigure pregătirea corespunzătoare și din timp a personalului capabil să asimileze și să utilizeze eficient tehnologiile informatice. Astfel după adoptarea Legii învățământului din 1968, a pornit acțiunea de înființare a liceelor de informatică.

 

La 26 iunie 1971, a apărut Hotărârea Cinsiliului de Miniștri privind înființarea, începând cu anul școlar 1971/1972, a liceelor de informatică la București, Iași, Cluj-Napoca și Timișoara. În aceste condiții, în vară anului 1971, s-a organizat primul examen  de admitere în liceu, fiind admiși 108 elevi, constituindu-se astfel primele patru clase.

 

Liceul Teoretic de Informatică “Grigore Moisil” a etalat până în prezent performanțe deosebite la fiecare discipline de studiu. Valoarea liceului este demonstrată atât de numărul mare de premii obținute de elevi la concursurile și olimpiadele școlare cât și de rată ridicată a celor ce au continuat studiile la universități și facultăți de diferite specialități din țara și străinătate. Un număr însemnat de absolvenți ai liceului își fac cunoscută prezența în țări din America de Nord, Europa de Vest, sau chiar Japonia lucrând la companii de prestigiu precum Microsoft, CONTINENTAL, AMAZON etc.

 

Liceul Teoretic de Informatica